Basisschool De Dorpsbeuk
 

Onderwijs
Onze school heeft een aantal principes vastgesteld voor kwalitatief goed onderwijs. Ten aanzien van ons onderwijs zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling (het leren) en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Van belang zijn de volgende aspecten:

We streven ernaar om het onderwijs zo effectief mogelijk te laten verlopen. Kernpunten zijn: