Kinderraad

Op De Dorpsbeuk vinden we het belangrijk dat kinderen mee kunnen denken en mee kunnen beslissen over de gang van zaken op school. Daarom hebben we op De Dorpsbeuk een Kinderraad. In de Kinderraad zitten kinderen uit de bovenbouw.  Deze kinderen zijn door middel van verkiezingen door hun klasgenoten gekozen. Zij vertegenwoordigen de groep waar zij in zitten. Ze vergaderen onder leiding van de directeur ongeveer 5 keer per jaar over dingen die in de klassen spelen. Tijdens de vergaderingen wordt er met de kinderen gesproken over de organisatie van de school. Kinderen denken actief meer over verbeterpunten. Daarnaast mag de Kinderraad met voorstellen komen om de gang van zaken op school aan te passen. Er mag namens elke bovenbouwgroep één voorstel worden gedaan. Uit deze voorstellen wordt tijdens de vergadering het beste voorstel gekozen. Dit voorstel gaat vervolgens naar de teamvergadering van het personeel van De Dorpsbeuk. Deze besluiten uiteindelijk welk voorstel wordt goedgekeurd en welke niet.

Voorstellen vanuit de Kinderraad die zijn goedgekeurd zijn:
- als thema bij de Avondvierdaagse voor 'disco' te kiezen, waarmee we de eerste prijs wonnen.
- een schoolkamp voor de hele school te houden.
- van het verdiende geld van de feestmarkt nieuw buitenspeelgoed en elektronica aan te schaffen.
- pauzetijden voor de hele school gelijk maken