Meest gestelde vragen

Wat betekent het dat De Dorpsbeuk openbaar is? 
Is ieder kind welkom op De Dorpsbeuk?  
Wanneer mag mijn kind naar school? 
Hoe groot is de school? 
Gepersonaliseerd leren, wat betekent dat voor mijn kind?
Wat is de samenstelling van het team leerkrachten?
Er wordt geen traditionele les gegeven, betekent dit dat er geen structuur is voor mijn kind?
Wat zijn de schooltijden en wat houdt een continurooster in?
Van welke lesmiddelen wordt er allemaal gebruik gemaakt binnen de school?
Wat geef ik mijn kind mee te eten en te drinken?
Wat mag mijn kind trakteren als het jarig is?
Wat is een portfolio en waarom heeft mijn kind er een?
Wat kan ik als ouder betekenen voor De Dorpsbeuk?
Wat zijn de kosten om mijn kind naar school te laten gaan?
Hoe communiceert de school met de ouders?
Wat betekent het dat De Dorpsbeuk een vreedzame school is?
Hoe scoort de school landelijk gezien?
Welke methoden/programma's worden gebruikt om te leren lezen schrijven rekenen?
Hoe groot zijn de stamgroepen en de instructiegroepen bij de Dorpsbeuk?
Hoe worden leerlingen gevolgd, vanaf welke stamgroep gebeurt dat?
Kan mijn kind aangepast onderwijs krijgen op De Dorpsbeuk?
Krijgt mijn kind tijd om (buiten) te spelen/te bewegen?
Hoe werkt het met de gymlessen?
Wat als mijn kind wordt gepest?
Kan mijn kind via school naar de buitenschoolse opvang?
Welke activiteiten worden er voor de kinderen georganiseerd?