Er wordt geen traditionele les gegeven, betekent dit dat er

geen structuur is voor mijn kind?

Ook binnen het gepersonaliseerde onderwijs is er structuur aanwezig voor uw kind. De doelen en opdrachten zijn duidelijk, maar binnen de structuur is er ruimte voor de kinderen om zelf bepaalde keuzes te maken. De dag begint en eindigt altijd in een stamgroep (groep 1 t/m 8) Deze zijn ingedeeld op leeftijd en sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast krijgen de kinderen instructies op hun eigen niveau in een instructiegroep. Er wordt met elkaar en individueel aan doelen gewerkt in de klas of op het leerplein. Inspirerende ruimtes om kennis en kunde optimaal te kunnen ontwikkelen. De leerkracht is naast instructiegever ook coach.