Hoe communiceert de school met de ouders

Het is belangrijk om u als ouder zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alles wat er op school speelt. Op De Dorpsbeuk wordt er gebruik gemaakt van de volgende communicatiekanalen: 

- Persoonlijk contact met leerkracht 
- Digitaal ouderportaal (E-mails, inzicht in algemene gegevens en inzicht in de resultaten) 
- Beukennotes (digitale informatiebrieven) 
- Informatieve ouderavonden/workshops (per stamgroep of op onderwerp) 
- Schoolgids 
- Jaarkalender met een overzicht van alle belangrijke evenementen 
- Prikborden in de school 
- www.dedorpsbeuk.nl 
- https://www.facebook.com/dedorpsbeukscherpenzeel