Hoe groot zijn de stamgroepen en de instructiegroepen bij

de Dorpsbeuk?

In de onderbouw wordt met ongeveer 20 leerlingen per stamgroep gestart. Gedurende het schooljaar stromen er kinderen in. De stamgroepen worden nooit groter dan 30 leerlingen. In de midden- en bovenbouwunit zitten er in de stamgroepen ongeveer 23 leerlingen. De instructiegroepen tellen meestal rond de 17 leerlingen. Ook in de midden- en bovenbouwunits worden de stamgroepen nooit groter dan 30 leerlingen. Wij vinden persoonlijke aandacht essentieel. Om die reden willen we de groepen niet te groot maken.