Hoe scoort de school landelijk gezien?

Landelijk gezien scoort De Dorpsbeuk voldoende. In het verleden is dit helaas wel anders geweest, maar dat is nu niet meer zo. De focus ligt op de toekomst. Dit wordt ook bevestigd door het oordeel van de Onderwijsinspectie: 

“Openbare basisschool De Dorpsbeuk te Scherpenzeel heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement. De leraren werken vanuit een eigentijds, methodisch leerstofaanbod en creëren een veilig en zeer kindvriendelijk schoolklimaat in een aantrekkelijk en uitnodigend ingericht schoolgebouw. Zij werken op professionele wijze aan de (verdere) ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept, het zogenoemde ''gepersonaliseerd leren''.

Andere kenmerken van de school: 
- De eindresultaten van de school zijn voldoende. 
- De leraren geven les volgens een vast instructiemodel en hanteren actieve werkvormen in het kader van coöperatief leren. 
- De leerlingen zijn actief betrokken en werken geconcentreerd en zelfstandig aan de hen opgedragen en/of zelf gekozen opdrachten. 
- De school heeft zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en voor de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften worden ontwikkelingsperspectieven opgesteld.” 

Kijk voor meer informatie over de kwaliteit van het onderwijs van De Dorpsbeuk op www.owinsp.nl.