Hoe worden leerlingen gevolgd, vanaf welke stamgroep

gebeurt dat?

Leerlingen worden vanaf de dag dat ze op school komen gevolgd. Dit gebeurt op verschillende manieren en heeft als doel om onderwijs op maat aan te kunnen bieden. 

In de eerste week van september wordt met alle leerlingen en hun ouders een startgesprek gehouden. Tijdens dit gesprek wordt gekeken hoe dit schooljaar is gestart, wat de ontwikkelingsdoelen zijn en wat het kind daarbij nodig heeft. Bij kinderen uit de bovenbouwunit wordt dan ook al naar het vervolgonderwijs gekeken. 

De leerlingen op de Dorpsbeuk worden getoetst met methode-gebonden toetsen en CITO-toetsen. Methode gebonden toetsen worden ongeveer om de drie weken afgenomen. Er wordt dan gekeken of de doelen gehaald zijn. Er wordt dan per doel beoordeeld en er wordt geen algemeen eindcijfer gegeven. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van formatieve toetsen. Dit zijn toetsen die echt het leerproces van de kinderen meet in plaats van het eindproduct. Cito toetsen worden vanaf groep 2 afgenomen. In groep 2 gebeurt dit 1 keer per jaar en in de midden- en bovenbouwunit 2 keer per jaar.