Kan mijn kind aangepast onderwijs krijgen op

De Dorpsbeuk?

Op De Dorpsbeuk wordt het onderwijs aangepast aan de behoefte van het kind. Iedere leerkracht houdt in ons leerling administratiesysteem voor zijn of haar stamgroep bij hoe in een schooljaar invulling gegeven wordt aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Extra zorg kan in veel gevallen binnen de eigen stamgroep gegeven worden door de eigen leerkracht, dit vormt onderdeel van het groepsplan. Als het nodig is kan een kind een individueel handelingsplan krijgen. Dit is een groeidocument waarin beschreven staat welke extra (externe) begeleiding een kind nodig heeft om de lesstof eigen te maken. De intern begeleider van De Dorpsbeuk heeft hierin samen met de leerkracht en ouders een rol.