Krijgt mijn kind tijd om (buiten) te spelen/te bewegen?

Bewegen wordt op De Dorpsbeuk belangrijk gevonden. Naast dat het ontspannend werkt draagt het ook bij aan de motorische ontwikkelingen en het verwerven van sociale vaardigheden. Na iedere pauze wordt er buiten gespeeld. Daarnaast wordt er gymles gegeven. De 4 tot 6-jarigen hebben gymles in ons eigen speellokaal. Dit vindt 1x in de week plaats. De lessen van de overige stamgroepen vinden op woensdagochtend plaats in sporthal De Breehoek.