Van welke lesmiddelen wordt er allemaal gebruik gemaakt

binnen de school?

In de onderbouwunit wordt ontwikkelingsmateriaal gebruikt. Dit is materiaal dat wordt gebruikt om de ontwikkeling op het gebied van rekenen, taal en motoriek te stimuleren. Er worden ook educatieve spellen op de IPad gebruikt. Ook in de midden- en bovenbouwunit wordt gebruik gemaakt van educatieve materialen en spellen om kinderen de mogelijkheid te bieden om op verschillende manieren aan hun doelen te laten werken.