Wat als mijn kind wordt gepest?

De Dorpsbeuk stimuleert en leert kinderen om ruzies en meningsverschillen zelf op te lossen (Vreedzame School). Wanneer zij er zelfstandig niet uitkomen, gaan zij naar de volwassenen die op dat moment toezicht houden. Leerlingen uit de bovenbouw (die dit willen) worden opgeleid tot mediator (bemiddelaar). De rol van een mediator is dat hij/zij bij een conflict tussen leerlingen meehelpt dit op te lossen. Vaak lukt het de mediatoren om het conflict samen op te lossen. Bij conflicten waarbij de mediatoren er niet uitkomen, wordt dit gemeld bij de leerkracht. Toch kan het voorkomen dat een kind systematisch wordt gepest, hoe daar mee omgegaan wordt staat beschreven in het anti-pestprotocol. Deze is via de website onder het kopje ‘Ouders’ te lezen.