Wat betekent het dat De Dorpsbeuk een vreedzame school

is?

Een vreedzame school leert haar leerlingen voor zichzelf, een ander en de omgeving te zorgen. Uw kind wordt verantwoordelijkheidsgevoel bijgebracht en leert respect te hebben voor zichzelf en voor anderen. De school is een veilige plek waar uw kind eigen wordt in de (democratische) samenleving waarin ze leven.