Wat is een portfolio en waarom heeft mijn kind er een?

Alle doelen die het Ministerie van Onderwijs heeft vastgelegd voor het primair onderwijs worden in kerndoelen uitgebreid in het portfolio beschreven. Op deze manier weten de kinderen aan welke doelen wordt gewerkt of waaraan gewerkt gaat worden. Bewijsmateriaal voor behaalde doelen komt ook in het portfolio. De voortgang en ontwikkeling is op deze manier transparant beschreven en het biedt een laagdrempelige manier om te communiceren met je kind en met de leerkracht. Het portfolio vervangt het traditionele rapport.