Wat kan ik als ouder betekenen voor De Dorpsbeuk?

Naast de (vrijwillige) ouderbijdrage waar veel leuke activiteiten voor de kinderen voor worden georganiseerd bestaan er diverse werkgroepjes om activiteiten tot stand te kunnen laten komen. Denk aan activiteiten zoals kerst, sinterklaas, carnaval etc. Ook wordt er regelmatig een beroep op ouders gedaan om stamgroepgebonden activiteiten te kunnen doen zoals naar een musea, naar het bos of voor het geven van een workshop. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat ouders mee praten over het onderwijs dat op de Dorpsbeuk wordt gegeven. Ouders die dit leuk vinden kunnen zich aansluiten bij de ouderresponsgroep.