Wat zijn de kosten om mijn kind naar school te laten gaan?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind, dit wordt door de Rijksoverheid gefinancierd. Wel vraagt de ouderraad van De Dorpsbeuk een (vrijwillige) ouderbijdrage ter ondersteuning van de kosten van activiteiten die worden georganiseerd voor alle leerlingen. Het betreft bijvoorbeeld de sinterklaas- en kerstviering, het paasontbijt, de sportdag, het afscheid van groep 8 enz.. De (vrijwillige) ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 bedraagt: 

Voor 1 kind € 25,- 
2 kinderen € 40,- 
3 of meer kinderen € 50,- 

Als uw kind(eren) na december 2017, maar vóór 31 januari 2018 instromen, dient maar de helft van de jaarbijdrage betaald te worden. 

Voor het jaarlijkse dagje uit wordt van u een persoonlijke bijdrage verwacht. Dit bedrag varieert maar komt gemiddeld uit op € 25,- per kind per schooljaar. 

Als de gevraagde bijdrages voor u te hoog zijn is er wellicht een mogelijkheid om bij de gemeente Scherpenzeel een beroep te doen op de minimaregeling. Neem voor meer informatie over deze regeling contact op met de klantmanagers participatie van de Gemeente Scherpenzeel, T: (033) 277 23 24.