Welke methoden/programma's worden gebruikt om te leren

lezen schrijven rekenen?

In alle units wordt gewerkt vanuit thema's. Deze thema's zijn gekoppeld aan drie overkoepelende thema's, namelijk: Mens & Maatschappij, Natuur & Techniek en Taal & Cultuur. In de onderbouwunit wordt het hele aanbod gekoppeld aan dit thema. Zij ontwerpen zelf het aanbod. In de midden- en bovenbouwunit worden wereldoriëntatie en de creatieve vakken aan het thema gekoppeld. Er worden methodes gebruikt voor rekenen, taal en lezen. Voor het leren lezen wordt de nieuwste methode van Veilig Leren Lezen gebruikt. In de bovenbouwunit worden de vakken rekenen, taal en spelling gemaakt in Snappet. Dit is een digitaal, adaptief programma. Dit programma sluit aan bij de ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht blijft daar echter leidend in.