Vreedzame School

De Dorpsbeuk is een Vreedzame School. Dat houdt in dat we kinderen willen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de samenleving. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats.
Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. In verschillende lessen leren de kinderen oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang, initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn.

De Vreedzame School onderscheidt op leerlingniveau de volgende doelen:

Op schoolniveau streeft het naar:
Een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

Vanuit de Vreedzame School leiden we kinderen op tot mediatoren. Mediatoren helpen kinderen een conlfict al pratend op te lossen. Voordat ze dit kunnen gaan doen, krijgen de mediatoren een opleiding. Wanneer ze deze succesvol afsluiten, ontvangen ze een diploma en mogen ze als mediator aan de slag.