Gepersonaliseerd leren

Wat is gepersonaliseerd leren?
Personaliseren - of gepersonaliseerd onderwijs - betekent dat de leerkrachten op de Dorpsbeuk les op maat geven zodat elk kind de kans krijgt om optimaal te groeien in kennis en kunde. Elk kind is immers uniek en leerkrachten willen aan de individuele behoeften van de kinderen tegemoetkomen.

Waarom personaliseren?
Ieder kind op zijn/haar niveau laten excelleren
Leren terwijl je minder aan tijd en plaats bent gebonden
Bijdragen aan de ontwikkeling van vaardigheden die de kinderen in de toekomst nodig hebben (toekomstbestendig leren)
Beter inspelen op hetgeen een kind motiveert
Kinderen meer inzicht bieden in het eigen leren waardoor zij eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Hoe werkt dit op De Dorpsbeuk?
De Dorpsbeuk is verdeeld in 3 afdelingen, een onderbouwunit, middenbouwunit en een bovenbouwunit.
Op De Dorpsbeuk zitten de kinderen in stamgroepen. Deze zijn ingedeeld op leeftijd en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De dag begint en eindigt altijd in de stamgroep. Daarnaast krijgen de kinderen instructie op niveau in de zogeheten instructiegroepen. In een instructiegroep krijgt een kind uitleg bij een bepaald vak door een vakspecialist. De vakspecialist heeft zich verdiept in de leerlijn van een specifiek vakgebied. De instructiegroepen verschillen van indeling ten opzichte van de stamgroep, omdat ieder kind op zijn of haar niveau in een instructiegroep wordt ingedeeld. Na een instructie verwerken de leerlingen op het leerplein.  Zij leren daar samen, maar er zijn ook werkplekken gerealiseerd waar de kinderen alleen of in stilte kunnen werken.
Tijdens de schooldag zullen de kinderen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Op de Dorpsbeuk werken alle kinderen aan de kerndoelen voor het primair onderwijs, uitgegeven door het ministerie van OCW. Deze kerndoelen staan beschreven in een portfolio. Een persoonlijke map waarin kinderen hun eigen leerproces volgen en borgen en waarin zij zogeheten bewijzen verzamelen voor een behaald doel.
De kinderen op de Dorpsbeuk kunnen kiezen uit verschillende inspirerende ruimtes om aan hun doelen te werken. Zo is er een taal/leesruimte, een rekenruimte, een wereldruimte en een stilteruimte tot hun beschikking.
De rol van de leerkracht is hiermee ook veranderd. De leerkracht op de Dorpsbeuk is naast instructiegever ook vooral coach.

Thematisch werken
Op de middagen wordt in de midden- en bovenbouwunit thematisch aan wereldoriëntatie en de creatieve vakken gewerkt. De kinderen zijn 3 weken met een thema bezig. De thema's vallen onder de grote overkoepelende thema's: mens & maatschappij, natuur & techniek en taal & cultuur.  In de onderbouwunit wordt het hele aanbod op het thema afgestemd. De thema's worden in de midden- en bovenbouwunit gepresenteerd door de leerkrachten. Vervolgens gaan de leerlingen in groepen uiteen om met de verwerking van de presentatie aan de slag te gaan. Dit kan een PowerPoint presentatie, muurkrant, maquette of een andere creatieve vewerking zijn. De kinderen moeten aan het einde van het thema bewijzen dat ze voldoende kennis over het thema hebben opgedaan door middel van een aantal vragen die zij moeten kunnen beantwoorden. Binnen het werken aan de thema's wordt aandacht besteedt aan de vaardigheden die nodig zijn in de toekomst: hogere orde denken, samenwerken en digitale geletterheid.