Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school in Nederland is verplicht door de wet een Medezeggenschapsraad te hebben. De MR op De Dorpsbeuk bestaat uit 4 personen. Een tweetal leden van het team en een tweetal ouders.
De MR is er om de belangen van de leerlingen, ouders en personeelsleden te behartigen, tevens is er een adviesfunctie richting de directie en het schoolbestuur.

Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op de school is er 4x per jaar een vergadering. Deze duurt ca. 1 ½ uur en hier komen allerlei uiteenlopende onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld structurele toetsing van de leerlijn van de groepen op de school maar ook vaststellen van het schoolplan.
De MR op De Dorpsbeuk stelt een actieve deelname van de ouders zeer op prijs. Iedereen kan elke vergadering bijwonen. Speciaal daarvoor hebben wij besloten om de vergadering te beginnen met vragen en opmerkingen van de aanwezige toehoorders. Bij elke vergadering die wij voeren is de directie aanwezig voor specifieke onderwerpen die een ieder betreft. Juist op deze wijze zijn wij in staat de kwaliteit van het schoolbeleid te toetsen en op een hoger niveau te brengen.

De structuur van de MR is formeel geregeld. Er is een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een ieder heeft zijn eigen verantwoording en bevoegdheid. Door de korte lijnen binnen de MR is elk lid goed op de hoogte van de lopende zaken en onderwerpen die spelen.

Wil je meer weten over de MR lees onze bijlage over de bevoegdheden of mail voor informatie en opmerkingen naar mr@dedorpsbeuk.nl 

Notulen MR vergadering juni 2016
mr-14-juni-2016.docx
Download