Ouderraad (OR)

Als Ouderraad mogen wij de leuke activiteiten organiseren!

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van De Dorpsbeuk die graag betrokken is bij de activiteiten op school. Als OR houden we ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, de slotdag en nog veel meer.
Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Wij mogen ook, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR.
Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt in de eerste nieuwsbrief van elk schooljaar gecommuniceerd.

Bestuur OR

Het bestuur van de OR bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, daarnaast zijn er verschillende coördinatoren voor de verschillende activiteiten die jaarlijks plaatsvinden. Elk jaar wordt er een planning gemaakt van de activiteiten en worden ze onderverdeeld onder de OR leden. Meestal zijn dat 2 of 3 OR leden per activiteit zodat we naast onze privé en werkagenda dit allemaal goed kunnen combineren.
De OR vergadert meerdere keren per jaar en deze vergaderingen zijn voor geïnteresseerde ouders toegankelijk. Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Dan bent u van harte welkom!

Leden van de Ouderraad:

Mailadres Ouderraad (OR):ordedorpsbeuk@gmail.com

Voorzitter OR: Christa van Hunnik (Ouder van Esmee Boers)
Secretaris OR: Christi Zegers (ouder van Myka Zegers)
Penningmeester OR: Patrick van Manen (ouder van Julian en Emily van Manen)

Leden OR:
Kirsten Advocaat (ouder van Jessa)
Heidi Bochem (ouder van Sven)
Marjolein Gardenier (ouder van Quentin v.d. Top)
Ageeth van Kommer (ouder van Bram en Maud)
Irene van Leuveren (ouder van Sven en Melle den Daas)
Brigitte Osnabrugge (ouder van Jordy en Chloë)
Evelien Valkenburg (ouder van Ruby en Maury)
Kirsten Ypma (ouder van Audrey Lynn)