Ouderresponsgroep

De ouderresponsgroep is een groep ouders die 3 keer per jaar met de directie vergaderen over de
schoolontwikkelingen. Zij geven feedback op het proces en denken mee over onderwerpen die de
directie op de agenda zet. Er wordt naar gestreefd dat alle bouwen vertegenwoordigd worden binnen
de ouderresponsgroep.