Schoolkalender en Parro

Elk jaar wordt er voor alle ouders en leerlingen een nieuwe jaarkalender gemaakt in de Parro app. De activiteiten, vakanties en feestdagen zijn ook in het ouderportaal terug te vinden.

De Parro app is ons communicatiesysteem. De app wordt naast de kalender ook gebruikt voor o.a. mededelingen, nieuwsberichten en het plannen van gesprekken. Daarnaast kunnen er privacyvoorkeuren aangegeven worden in de Parro app. 

Het ouderportaal is gekoppeld aan ons leerlingadministratiesysteem. U kunt binnen dit portaal contactgegevens wijzigen, absenties terugzien en de citogegevens bekijken.